Hírek

Iparági hírek és háttérinformációk.

Új szemlélet a komposztálható csomagolásról

A komposztálható csomagolóanyagok egyre nagyobb teret hódítanak maguknak, mégis - úgy hazai, mint nemzetközi szinten -, megannyi ellenvetés van az felhasznált anyagokat illetően. Valóban ez a tényleges megoldás környezetünk megóvása érdekében? Robert Lilienfeld, a SPRING fenntartható csomagolást kutató csoport alapítója új nézőpontot mutat a komposztálható csomagolás használatát, fontosságát, szerepét illetően.

A SPRING egyik szakértője szerint a környezettudatosság, a karbonlábnyom csökkentésének egyik alapvető eszköze a csomagolóanyagok komposztálható formában történő használata. A SPRING alapítója ezzel nem teljes mértékben ért egyet, lássuk, miért.

Cégvezetőként fontos tisztában lennie az aktuális trendekkel, a rendelkezésre álló alapanyagokkal, mind a környezettudatosság, mind a vállalat hatékonysága szempontjából.

Tájékozódjon a különböző alapanyagú egyedi csomagolóanyagokról. A jól megválasztott, egyénre szabott csomagolási megoldások javítják a fenntarthatóságot, csökkenti a költségeket az ellátási lánc különböző folyamataiban.

Néhány fontos tény a hulladéklerakókról

A hulladéklerakókba került anyagok legnagyobb százaléka szerves hulladék - egyharmada élelmiszer, nagyjából 11%-a pedig kerti hulladék. Az 1980-as évek végén mutatkozott először az igény a komposztálás iránt, azonban ez a folyamat valójában csupán a hulladékok más helyre történő eljuttatását eredményezte.

A hulladéklerakók kevés környezeti hatásnak -levegő, víz, fény, hőmérséklet - vannak kitéve, a bennük zajló oxigénmentes körülmények között a szerves hulladék lassan bomlik le, közben metán és szén-dioxid keletkezik. A metán jelenléte pedig óriási problémát jelent a környezet számára, hiszen 20-szor erősebb üvegházhatással bír, mint a szén-dioxid. S igaz, hogy a hulladéklerakókban keletkező metánt energiatermelésre is fel lehet használni, ennek megvalósítása azonban komoly befektetések és szigorú szabályozások szerint valósítható meg.

Komposztálásról általában

Az ipari komposztálás során (ellentétben a hulladéklerakókkal) olyan kémiai folyamatok zajlanak, amelyek oxigén jelenlétét igénylik. Ezen folyamatok során vízgőz, valamint szén-dioxid termelődik, metán nem. Ugyanakkor termelhetnek ammóniát, ami köztudottan üvegházhatású gáz.

Tehát az ipari komposztálási folyamat csupán egy gyorsabb módja annak, mint amit a természet az egyes elhasznált szerves anyagokkal végez. Ezáltal elmondható, hogy a különböző csomagolásokhoz használt komposztálható biopolimerek, amelyek az ipari komposztáló létesítményekben biológiailag lebomlanak, a természet szénkörforgását utánozzák.

Mindezekből az következik, hogy az üvegházhatású gázok keletkezésénék csökkentése, mérséklése a természetes körforgáson kívül keresendő, eredményesen a fosszilis tüzelőanyagokból történő energiatermelés csökkentésével érhető el. Ezen anyagok használata teljesen ember alkotta konstrukció, amely kívül esik a természetes szénkörforgáson.

A szén-dioxidot tehát csak abban az esetben nevezhetjük szennyezőnek, ha azt a természet is jelzi - például túltengése miatt éghajlati változások kialakulása, illetve azok súlyosbodása.

Ezek alapján, a szén-dioxid természetes keletkezési és biológiai lebomlási ciklusa önmagában nem elegendő ahhoz, hogy a komposztálható csomagolás használata legyen a legfőbb megoldás a fennálló környezeti problémákra. A komposztálással ellentétben a mechanikai újrahasznosítás fenntartja a műanyagok körforgását és nagymértékben csökkenti az üvegházhatású gázok keletkezését az új anyagok felhasználásával szemben.

Napjainkban a mechanikai újrahasznosítás gazdaságossága a nagy sűrűségű polietilénnek (HDPE) és a polietilén-tereftalátnak (PET) kedveznek. Számolni kell azzal, hogy a kémiai újrahasznosítás más csomagolóanyagok, például az alacsony sűrűségű polietilén (LDPE), a polipropilén (PP) és a polisztirol (PS) esetében is ugyanilyen környezeti és gazdasági előnyöket biztosíthat.

Cégünk Magyarország egyik vezető fólia gyártója, az Ön egyedi igényeire szabva kínálunk polietilén fóliákat félkész vagy feldolgozott formában, akár 2 oldalas nyomtatással, 6 különböző PANTONE színben.

Hol lehet eredményesen használni a komposztálható csomagolást és miért?

A komposztálható csomagolások legígéretesebb felhasználási területe az élelmiszeripari felhasználás, kiemelve az iskolai és intézményi étkeztetést, sporteseményeket, koncerteket, éttermeket és ehhez hasonló helyszíneket. Az indok rendkívül egyszerű:

A csomagolást a többi szerves anyaggal (például élelmiszerhulladékkal) együtt lehet komposztálni, amellyel együtt gyűjtik. A közös gyűjtés, tárolás és szállítás által jelentősen csökkenti a befektetett emberi és anyagi erőforrásokra fordított költségeket.

Az élelmiszerhulladék szennyeződése miatt a hulladéklerakókba kerülő csomagolások száma csökken. Az élelmiszeripari csomagolások, amelyek száraz körülmények között újrahasznosíthatók (például PP-ből vagy PET-ből készültek), általában nem újrahasznosíthatók, ha azok az élelmiszer-maradványokkal szennyezettek.

A viszonylag nagy mennyiségű élelmiszerhulladék és csomagolás központosított helyen történő gyűjtése számos hatékonysági előnyt eredményez. A több ezer embertől származó maradékok egy helyen történő összegyűjtése lényegesen könnyebben kezelhető, mintha ugyanazokat a maradékokat több ezer otthonból kellene feldolgozni.

Milyen következtetéseket vonhatunk le ezekből a tapasztalatokból?

A fogyasztói csomagolt termékeket gyártó vállalatok a komposztálható csomagolást egy olyan lehetőségnek tekinthetik, amellyel nem kell felelősséget vállalniuk a csomagolás életciklusának végét jelentő következményekért.

Minél nagyobb fókusz helyeződik a komposztálható csomagolásra, annál nagyobb az elutasítás az LDPE, LLDPE megoldásokat illetően. A kémiai újrahasznosítás sikeres megvalósítása és népszerűsítése valószínűleg kulcsfontosságú lesz a hagyományos poliolefinekből készült rugalmas csomagolások hosszú távú használata szempontjából.

A komposztálható csomagolások egyre szélesebb körben történő használata ugyanazokat a problémákat fogja előidézni, mint amelyek a hagyományos csomagolások mechanikai újrahasznosításával kapcsolatosak. A komposztálhatósággal kapcsolatos jelenlegi állítások eltúlzottak, mivel viszonylag kevés olyan közösség van, ahol ez könnyen megvalósítható. Továbbá, a fogyasztók zavarodottsága vagy érdektelensége ahhoz vezethet, hogy az újrahasznosítás során a komposztálható csomagolások az újrahasznosítható csomagolások által szennyezik az újrahasznosítást.

Mi jelentheti a megoldást a fenntarthatóság szempontjából?

Csak olyan komposztálható csomagolást szabadna széles körben elérhetővé tenni, amelyek megfelelnek az illetékes szervek újrahasznosíthatósági követelményeinek. Így a komposztálhatóság a háztartások nagyobb százaléka számára válik hozzáférhetővé, gondolva itt az ipari komposztáló létesítményekre.

A komposztálhatóságot, olyan szervezeteknek kellene tanúsítania, mint a BPI vagy a TÜV, miután megfelel a megfelelő ASTM, ISO és/vagy EN szabványoknak, amelyeket jóváhagyott laboratóriumok teszteltek.

Fontos összevetni a lebomlási folyamatokat az anyagi befektetéssel, megtérüléssel a komposztálható és a nem komposztálható anyagok használatának relatív gazdasági, környezeti és társadalmi értékének meghatározására. Ezt minden vállalkozás életében egyedileg kell megtenni, a felhasználások módja tevékenységtől, desztinációtól függően eltérő lehet.

A kezdeti komposztálhatósági megoldásokat először a nagy volumenű lehetőségekre kellene irányítani, mint például szabadtéri sport- és zenei rendezvények, iskolai étkeztetés. A gazdaságosság, és így a komposztálás általános hatékonysága is ennek a megközelítésnek kedvez. Ez segít a fogyasztóknak a komposztálás értékéről való felvilágosításában is, és elősegítheti a hasonló lakossági programok népszerűsítését.

A jövőre nézve elengedhetetlen, hogy a teljes csomagolóanyag-ellátási lánc széles körű ipari komposztálási infrastruktúrába történő beruházásokat valósítson meg. Például: begyűjtési díjak, adók, kiterjesztett gyártói felelősség (EPR).

Mindezek segíthetnek biztosítani, hogy a komposztálható csomagolást ott használják, ahol az valóban javíthatja a fenntarthatóságot - elsősorban az élelmiszerekkel kapcsolatos felhasználási területeken. Ezen stratégiák megvalósítása segíthet elkerülni a műanyag csomagolások mechanikai újrahasznosításával kapcsolatos hasonló problémákat, valamint a fogyasztók, a szabályozó hatóságok, a jogalkotók és egyéb szervek negatív reakcióit.

  

Ha nem tudja, melyik csomagolóanyag ideális az Ön cége és termékei számára, kérjen időpontot szakembereinktől, akik személyre szabottan ismertetik a lehetséges megoldásokat.

      

Forrás: https://www.packagingdigest.com/food-packaging/new-thinking-about-compostable-packaging